Indeks NadjaGilera Dna SPRZEDAMGilera DNA 180GIGABYTE I-DNA3 Charakterystyka przedsiębiorstwa handlowegoGimnazjum KwidzynGiełda odzieżowa Łódź TuszynGielda komputerowa Katowice Milowicegify drabina3 Web Total TV ... Radio Turnergiraffes in love przemowienie na koniec 3 Gimnazjum BRONISZE GIEŁDA WARZYWNA Gimnazjum nr 49 Warszawa gdzie sprawdzić wyniki gimnazjalne dyktando online dla gimnazjum gielda zoologiczna w Warszawie wiersze na zakonczenie roku szkolnego w gimnazjum Olimpiada Język angielski Gimnazjum czym zagęścić mleko modyfikowane 7 miesiecznemu dziecku
 

Nadja

Temat: ćwiczenia z biochemii
i endogenne 3.Zasady budowy i nomenklatury białek: charakterystyka wiązania amidowego (ugrupowania peptydowego) Nazewnictwo peptydów 4.Budowa przestrzenna białek. Kształtowanie i zachowanie struktury. Struktury drugorzędowe (helisa, harmonijkowa, pętle) Białka strukturalne i globularne - oddziaływania stabilizujące natywną konformację 5.Funkcje biologiczne i właściwości peptydów oraz białek IV. KWASY NUKLEINOWE 1.Nukleotydy: budowa i właściwości 2.Znaczenie biologiczne wolnych nukleotydów 3.Kwasy nukleinowe: DNA i RNA, budowa przestrzenna 4.Organizacja informacji genetycznej (cechy kodu genetycznego) - replikacja, transkrypcja, translacja. Mutacje i czynniki mutagenne V.ENZYMY 1.Ogólne właściwości enzymów. Klasyfikacja enzymów i nazewnictwo. 2.Mechanizm katalizy enzymatycznej. Centrum aktywne. Specyficzność działania i specyficzność substratowa enzymów ... Funkcje biochemiczne. Niebiałkowe składniki organiczne i składniki nieorganiczne krwi 2.Białka krwi (hemoglobina, funkcje białek osocza, immunoglobuliny) 3.Krzepnięcie krwi (rola fibrynogenu). Antykoagulanty i to by było na tyle
Źródło: pulsum.pl/forum/viewtopic.php?t=1348Temat: Kolo 2
bakterii 10 nie pamietam 1. Cechy charakterystyczne Procaryota. 2. Klasyfikacja i charakterystyka grzybów. 3. Genom wirusowy i jego funkcje. 4. Bioogia molekularna prionów. 5. Mykoplazmy i bakterie- podobienstwa i róznice. 6. Bakterie beztlenowe- metabolizm, sposoby hodowli i identyfikacji. 7. Dodatkowe struktury bakterii. 8. Charakterystyka endotoksyn. 9. Toksyny wydzielane przez Penicillum i Aspergillus. 10.Krzywa wzrostu bakterii oraz jej znaczenie. 1.Budowa i funkcja mureiny ... LPS i LOS 4 budowa i funkcj pozachromosomowych czynnikow dziedziczenia 5 wspolczesna klasyfikacja bakterii 6 mutacje DNA kom bakteryjnej 7 koniugacja a opornosc na antybiotyki 8 morfologia kom bakteryjnych i metody ... odzywiania 3. Eucaryota 4. Transformacja 5. Podloze McConcey'a 6. Sciana u gram(-) 7. Genom bakt 8. Morfologia kom. bakt. 9. Metoda barwienia Gramma 10. Posocznica + bakterjemia 1.Rola drobnoustrojów w życiu człowieka 2. Morfologia i fizjologia grzybów. Metody badań. 3. Podstawowe elementy kom. bakteryjnej i ich funkcje 4. Fazy wzrostu i replikacja DNA 5. L-postacie bakt. 6. Transpozony i ich znaczenie 7. ... klasyfikacjia organizmów 2. krótka charakterystyka i klasyfikacja grzybów 3. horyzontalne przekazywanie genów, znaczenie 4. sferoplasty, protoplasty znaczenie 5. cechy morfologii kom bakteryjnej oglądane w mikroskopie świetlnym 6. budowa ściany komórkowej u ... charakterystyka grzybów 3)budowa i funkcje ściany kom. u bakterii Gram ujemnych i dodatnich 4)Protoplasty i sferoplasty 5)Mechanizmy horyzontalnego przekazywania genów i ich znaczenie 6)rybosomy i biosynteza białek 7)integrony 8)morfologia kom. bakteryjnych...
Źródło: lek2005.fora.pl/a/a,631.html